ทุบบ้าน.คอม

รื้อถอนบ้านคุณภาพ ต้องที่เรา...เท่านั้น

ไม่ต้องเสียเวลากับการค้นหาคนมารื้อถอนอีกต่อไปแล้ว เพราะที่นี่..เป็นที่เดียวเท่านั้นที่คุณจะได้รับบริการรื้อถอนที่ดีกว่า  รวดเร็วกว่า  เรียบร้อยกว่า  และ  ประหยัดกว่า  ลูกค้าจำนวนมากต่างพอใจในผลงานรื้อถอนคุณภาพมาตรฐานของเรา

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ทุบบ้าน.คอม โดย เดโมลิชั่นแมน เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการรื้อถอน ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปี เราเป็นทีมงาน
มืออาชีพที่รื้อถอนได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เครื่องจักร ทันสมัย เรายึดมั่นในคุณภาพและ ความซื่อสัตย์ในการทำงาน

ทุกๆโครงการที่เราทำงาน  เรายึดถือความปลอดภัย (Site-specific Safety) ในชีวิตและร่างกายของบุคคลภายนอก และ
ทีมงานเป็นอันดับหนึ่งในการรื้อถอน  โดยการวางแผน (Work Plans)การรื้อถอนโครงสร้างของบ้านหรืออาคารทุกชนิด
อย่างเป็นขั้นตอน  การควบคุมและการดำเนินการรื้อถอนตามข้อปฎิบัติอย่างเคร่งครัด (Best Practices for Demolition) 
ทำให้ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้น และงานรื้อถอนเสร็จเีรียบร้อยตามกำหนด